POZNAŃ ID to pytanie o tożsamość miasta w obrębie działań audiowizualnych. By określić główne jej cechy tworzymy miejsce współpracy dla artystów lokalnych i zagranicznych.

W tym roku program otwiera się na międzynarodową społeczność filmową współtworząc inicjatywę ukierunkowaną na promocję europejskich koprodukcji filmów krótkometrażowych – European Short Pitch. Ideą projektu jest dialog międzykulturowy oparty na wymianie doświadczeń oraz budowanie trwałych relacji między przedstawicielami branży filmowej z całego świata.

Integralna część współczesnej twórczości audiowizualnej to także nowe media. Chcąc wzbudzić refleksję nad wpływem technologii na życie człowieka przygotowaliśmy program filmowy Futuro Open Air otwarty dla widowni. Wyselekcjonowane filmy krótkometrażowe kwestionują zalety mediów społecznościowych, wirtualnej rzeczywistości, dronów i sztucznej inteligencji.

Zwracając się ku lokalnemu środowisku, kolejną częścią projektu są warsztaty i panele dyskusyjne z miejscowymi i zagranicznymi twórcami.